Τόνος μακρύπτερος (THUNNUS ALALUNGA)

Ο Μακρύπτερος είναι ένα απο τα μικρότερα είδη τόνου. Συναντάται σε όλες τις τροπικές και εύκρατες θάλασσες, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Το σώμα του είναι επίμηκες, κυλινδρικό και εύρωστο. Τα θωρακικά πτερύγια του μακρυπτέρυγου τόνου είναι μακριά και φτάνουν και το 30% του μήκους του σώματός του.

Φτάνει σε μήκος τα 140 εκατοστά και βάρος τα 30 κιλά.