Τόνος ερυθρός (THUNNUS THYNNUS)

Ο Ερυθρός ή κόκκινος τόνος είναι το μεγαλύτερο είδος τόνου και ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια με οστέινο σκελετό.

Είναι ένα γρήγορο και δυνατό ψάρι, με βάρος που φτάνει τα 450 κιλά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι οι μύες του παράγουν αρκετή θερμότητα ώστε να έχει υψηλότερη θερμοκρασία σώματος από αυτή του περιβάλλοντος.