Ντάσκα (EUTHYNNUS ALLETTERATUS)

Η Ντάσκα ή αλλιώς καρβούνι είναι είδος μικρού τόνου. Είναι ένα μεταναστευτικό ψάρι το οποίο συνήθως βρίσκεται σε ζεστά τροπικά νερά του Ατλαντικού και της Μεσογείου.

Έχει μέγιστο μέγεθος μήκους 100 εκατοστών και βάρος 12 κιλών.